logo AUTICON nighttime blue
DARMOWY PRZEWODNIK DLA PRACODAWCÓW

Neurowłączenie w miejscu pracy: podejście 360°

Screenshot 2023-09-18 at 2.28.27 PM

Droga do neurowłączenia.

W tym przewodniku przyjrzymy się argumentum przemawiającym za neurowłączeniem w miejscu pracy, sposobom zaangażowania kadry kierowniczej oraz krokom prowadzącym do zbudowania prawdziwie neuroinkluzywnej kultury firmowej, w której wszyscy pracownicy mogą się rozwijać i prosperować.

Czego dowiesz się z tego przewodnika:

  • Dlaczego rozpoczęcie programu zatrudniania osób neuroróżnorodnych nie jest pierwszym krokiem (a co nim jest).
  • Jak rozmawiać o neuroróżnorodności.
  • Tworzenie przestrzeni zapewniających bezpieczeństwo psychologiczne.
  • Angażujące szkolenia i coaching neurowłączający.
  • Rozciąganie włączających zasad i praktyk na cały cykl życia pracownika.